مشخصات شعر

تو آمدی و ملائک خوش آمدت گفتند

لب نگار که باشد رطب حرام بود
زمان واجبمان مستحب حرام بود

 

فقیه نیستم، اما به تجربه دیدم
بدون عشق مناجات شب حرام بود

 

اگر که هست طبیبم طبیب دوّاری
به من معالجۀ در مطب حرام بود

 

برآنکه دشمن اولاد توست نیست عجب
که نطفه اش نسب اندر نسب حرام بود

 

تو مرد ظرفشناسی و مهِر اولادت
عجم که هست برای عرب حرام بود

 

تو را در کمال نوشتند یا رسول الله
بزرگ آل نوشتند یا رسول الله

 

تو آفریده شدی و سرآمدت گفتند
هزار مرتبه اَحسن به ایزدت گفتند

 

تورا به سمت زمین با نسیم آوردند
توآمدی و ملائک خوش آمدت گفتند

 

نشان دهندۀ معصومیِ قبیله توست
اگر که قّبۀ خضرا به گنبدت گفتند

 

تمام آل عبا «کُلنا محمّد» بود
تو عین نوری و در رفت و آمدت گفتند

 

اگر چۀک نفری، جمع چهارده نفری
تو را محمّد و آل محمّدت گفتند

 

شب ولادتت ای یار می کنم خیرات
نثار مقدم خیر تو چهارده صلوات

 

برای خُلق تو باید کنند تحسینت
نشد مشاهده شصت و سه سال نفرینت

 

از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی
نوشته‌اند از این سو تو را نخستینت

 

هزار و سیصد و هشتاد و چندمین سال است
شدیم کوچه نشینت، شدیم مسکینت

 

شدیم ریزه خور سفره‌های سیّدی‌ات
گدای سفرۀ هر سال چهارده سینت

 

توآمدی که علی را فقط ببینی و بس
نداده اند به جز دیدۀ خدا بینت

 

یتیم مکه‌ای، اما بزرگ دنیایی
اگر چه خاک نشینی، همیشه بالایی

 

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است
اگر چه باز ندیدم، دعای تو کافی است

 

همینکه بوی تو را در مدینه حس کردم
لبم رسید به خاک سرای تو کافی است

 

چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش
همینکه فاطمه داری برای تو کافی است

 

همینکه اوّل هر صبح پیش زهرایی
برای روشنی لحظه‌های تو کافی است

 

تو آن پیمبر دنباله داری و بعدت
اگر علی تو باشد به جای تو کافی است

 

قسم به اشهد ان لااله الا الله
تو آمدی که بگویی علی ولی الله

 

تو آمدی و ترحّم شدند دخترها
چقدر صاحب دختر شدند مادرها

 

تو آمدی و رعیّت شکوه عبد گرفت
بدین طریق چه آقا شدند نوکرها

 

خدای خوب به جای خدای چوب نشست
و با اذان تو بالا گرفت باورها

 

بگو: مدینۀ علمی، علی درآن است
بگو: که واجب عینی است حرمت درها

 

بریز شیره پیغمبری به کام حسین
که از حسین بیاید علی اکبرها

 

زمان گذشت زمان ظهور دیگر شد
حسین منی انا من حسین اکبر شد

 

هزار حضرت مریم کنیز مادر توست
تورا بس است همینکه بتول، دختر توست

 

به دختران فلان و فلان نیازی نیست
اگر خدیجه والامقام همسر توست

 

علی و فاطمه دو رحمت خداوندی
برای عالم دنیا و صبح محشر توست

 

به یک عروج تو جبرئیل از نفس افتاد
خبر نداشت که این تازه اوج یک پَر توست

 

به عرش رفتی و ماندی در آن تقّرب محض
خدا برابر تو یا علی برابر توست

 

تو با علی جریان ساز شیعه‌اید، اما
شناسنامۀ شیعه به نام جعفر توست

 

همیشه شکر چنین نعمتی روی لب ماست
که جعفر بن محمد رئیس مذهب ماست

 

تو آمدی و ملائک خوش آمدت گفتند

لب نگار که باشد رطب حرام بود
زمان واجبمان مستحب حرام بود

 

فقیه نیستم، اما به تجربه دیدم
بدون عشق مناجات شب حرام بود

 

اگر که هست طبیبم طبیب دوّاری
به من معالجۀ در مطب حرام بود

 

برآنکه دشمن اولاد توست نیست عجب
که نطفه اش نسب اندر نسب حرام بود

 

تو مرد ظرفشناسی و مهِر اولادت
عجم که هست برای عرب حرام بود

 

تو را در کمال نوشتند یا رسول الله
بزرگ آل نوشتند یا رسول الله

 

تو آفریده شدی و سرآمدت گفتند
هزار مرتبه اَحسن به ایزدت گفتند

 

تورا به سمت زمین با نسیم آوردند
توآمدی و ملائک خوش آمدت گفتند

 

نشان دهندۀ معصومیِ قبیله توست
اگر که قّبۀ خضرا به گنبدت گفتند

 

تمام آل عبا «کُلنا محمّد» بود
تو عین نوری و در رفت و آمدت گفتند

 

اگر چۀک نفری، جمع چهارده نفری
تو را محمّد و آل محمّدت گفتند

 

شب ولادتت ای یار می کنم خیرات
نثار مقدم خیر تو چهارده صلوات

 

برای خُلق تو باید کنند تحسینت
نشد مشاهده شصت و سه سال نفرینت

 

از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی
نوشته‌اند از این سو تو را نخستینت

 

هزار و سیصد و هشتاد و چندمین سال است
شدیم کوچه نشینت، شدیم مسکینت

 

شدیم ریزه خور سفره‌های سیّدی‌ات
گدای سفرۀ هر سال چهارده سینت

 

توآمدی که علی را فقط ببینی و بس
نداده اند به جز دیدۀ خدا بینت

 

یتیم مکه‌ای، اما بزرگ دنیایی
اگر چه خاک نشینی، همیشه بالایی

 

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است
اگر چه باز ندیدم، دعای تو کافی است

 

همینکه بوی تو را در مدینه حس کردم
لبم رسید به خاک سرای تو کافی است

 

چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش
همینکه فاطمه داری برای تو کافی است

 

همینکه اوّل هر صبح پیش زهرایی
برای روشنی لحظه‌های تو کافی است

 

تو آن پیمبر دنباله داری و بعدت
اگر علی تو باشد به جای تو کافی است

 

قسم به اشهد ان لااله الا الله
تو آمدی که بگویی علی ولی الله

 

تو آمدی و ترحّم شدند دخترها
چقدر صاحب دختر شدند مادرها

 

تو آمدی و رعیّت شکوه عبد گرفت
بدین طریق چه آقا شدند نوکرها

 

خدای خوب به جای خدای چوب نشست
و با اذان تو بالا گرفت باورها

 

بگو: مدینۀ علمی، علی درآن است
بگو: که واجب عینی است حرمت درها

 

بریز شیره پیغمبری به کام حسین
که از حسین بیاید علی اکبرها

 

زمان گذشت زمان ظهور دیگر شد
حسین منی انا من حسین اکبر شد

 

هزار حضرت مریم کنیز مادر توست
تورا بس است همینکه بتول، دختر توست

 

به دختران فلان و فلان نیازی نیست
اگر خدیجه والامقام همسر توست

 

علی و فاطمه دو رحمت خداوندی
برای عالم دنیا و صبح محشر توست

 

به یک عروج تو جبرئیل از نفس افتاد
خبر نداشت که این تازه اوج یک پَر توست

 

به عرش رفتی و ماندی در آن تقّرب محض
خدا برابر تو یا علی برابر توست

 

تو با علی جریان ساز شیعه‌اید، اما
شناسنامۀ شیعه به نام جعفر توست

 

همیشه شکر چنین نعمتی روی لب ماست
که جعفر بن محمد رئیس مذهب ماست

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×