مشخصات شعر

نوای حزین

با روضه‌های ام بنین لطمه می‌زنم
با قلب غصه‌دار و غمین لطمه می‌زنم


با نوحۀ قدیمی دیوان ماتمش
در سایه سار بیرق دین لطمه می‌زنم


جانم فدای روزۀ آبی که می‌گرفت
چون او به عشق تشنه‌ترین لطمه می‌زنم


هم صبح و ظهر و هم سرشب مویه می‌کند
همراه با نوای حزین لطمه می‌زنم


راوی روضه است و کلامش موثق است
با هر اشاره‌اش به یقین لطمه می‌زنم


بر سینۀ شکسته اگر سینه می‌زند
من هم به یاد زخم جبین لطمه می‌زنم


می‌گوید از یسار و یمین نیزه می‌زدند
من نیز از یسار و یمین لطمه می‌زنم


وقتی گریز روضۀ او سمت علقمه ست
بر نعش مانده روی زمین لطمه می‌زنم


حبل المتین عالم و آدم گسسته شد
بر حا و با و لام و متین لطمه می‌زنم


حسن ختام مرثیه‌اش یارقیه است
بر کودک خرابه نشین لطمه می‌زنم

 

نوای حزین

با روضه‌های ام بنین لطمه می‌زنم
با قلب غصه‌دار و غمین لطمه می‌زنم


با نوحۀ قدیمی دیوان ماتمش
در سایه سار بیرق دین لطمه می‌زنم


جانم فدای روزۀ آبی که می‌گرفت
چون او به عشق تشنه‌ترین لطمه می‌زنم


هم صبح و ظهر و هم سرشب مویه می‌کند
همراه با نوای حزین لطمه می‌زنم


راوی روضه است و کلامش موثق است
با هر اشاره‌اش به یقین لطمه می‌زنم


بر سینۀ شکسته اگر سینه می‌زند
من هم به یاد زخم جبین لطمه می‌زنم


می‌گوید از یسار و یمین نیزه می‌زدند
من نیز از یسار و یمین لطمه می‌زنم


وقتی گریز روضۀ او سمت علقمه ست
بر نعش مانده روی زمین لطمه می‌زنم


حبل المتین عالم و آدم گسسته شد
بر حا و با و لام و متین لطمه می‌زنم


حسن ختام مرثیه‌اش یارقیه است
بر کودک خرابه نشین لطمه می‌زنم

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×