مشخصات شعر

قهرمان صبر

 

زینب تو سرو گلشن زهرای اطهری

شمع جهان فروز شبستان حیدری


صبر از قرار وصبر تو قامت شکسته شد

مظلومه‌ای چو مادر و زهرای دیگری


در گیر و دار حادثه تلخ نینوا

تنها تو بر برادر خود یار و یاوری


در کربلا که حضرت خیر النسا نبود

هم خواهر حسینی و هم جای مادری


همچون حسین اسوۀ صبر و شهامتی

اسطورۀ شجاعت و خصم ستمگری


در عرصۀ خطابه همانند مرتضی

شور آفرین خطیب و فصیح و سخنوری


در رزمگاه کرب وبلا قهرمان صبر

در کوفه و به شام چو شیر دلاوری


بانوی عفت و شرف وعصمت و حیا

بر قلّۀ قداست و ناموس داوری


زین ابیّ و زینت گلزار فاطمه

گوهر تویی که حاصل این هر دو گوهری


نام تو بر کتیبۀ دل‌ها رقم شده

در باغ سبز خاطره، یاس معطری


من نیستم کسی که ثناخوان شوم تو را

تو لایق ثنای خداوند اکبری


دارد امید محسن صافی به لطف تو ‌

ای زینبی که شافع فردای محشری

 

قهرمان صبر

 

زینب تو سرو گلشن زهرای اطهری

شمع جهان فروز شبستان حیدری


صبر از قرار وصبر تو قامت شکسته شد

مظلومه‌ای چو مادر و زهرای دیگری


در گیر و دار حادثه تلخ نینوا

تنها تو بر برادر خود یار و یاوری


در کربلا که حضرت خیر النسا نبود

هم خواهر حسینی و هم جای مادری


همچون حسین اسوۀ صبر و شهامتی

اسطورۀ شجاعت و خصم ستمگری


در عرصۀ خطابه همانند مرتضی

شور آفرین خطیب و فصیح و سخنوری


در رزمگاه کرب وبلا قهرمان صبر

در کوفه و به شام چو شیر دلاوری


بانوی عفت و شرف وعصمت و حیا

بر قلّۀ قداست و ناموس داوری


زین ابیّ و زینت گلزار فاطمه

گوهر تویی که حاصل این هر دو گوهری


نام تو بر کتیبۀ دل‌ها رقم شده

در باغ سبز خاطره، یاس معطری


من نیستم کسی که ثناخوان شوم تو را

تو لایق ثنای خداوند اکبری


دارد امید محسن صافی به لطف تو ‌

ای زینبی که شافع فردای محشری

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×