مشخصات شعر

چه می‌کنی؟

اَصلا رقیه نه، به خدا دختر خودت

یک شب میان کوچه بماند چه می‌کنی؟

 

در بین ازدحام و شلوغی بترسد و

یک تن به او کمک نرساند، چه می‌کنی؟

 

اَصلا خیال کن که کسی دختر تو را

در بین جمعیت بکشاند، چه می‌کنی؟

 

یا که خدانکرده کسی روی صورتش

سیلی محکمی‌ بنشاند، چه می‌کنی؟

 

یا فرض کن که دختر تو جای بازی‌اش

هر شب دعای مرگ بخواند چه می‌کنی؟

 

اَصلا کسی بیاید و با تازیانه‌اش

خاک از لباس او بتکاند، چه می‌کنی؟

 

چه می‌کنی؟

اَصلا رقیه نه، به خدا دختر خودت

یک شب میان کوچه بماند چه می‌کنی؟

 

در بین ازدحام و شلوغی بترسد و

یک تن به او کمک نرساند، چه می‌کنی؟

 

اَصلا خیال کن که کسی دختر تو را

در بین جمعیت بکشاند، چه می‌کنی؟

 

یا که خدانکرده کسی روی صورتش

سیلی محکمی‌ بنشاند، چه می‌کنی؟

 

یا فرض کن که دختر تو جای بازی‌اش

هر شب دعای مرگ بخواند چه می‌کنی؟

 

اَصلا کسی بیاید و با تازیانه‌اش

خاک از لباس او بتکاند، چه می‌کنی؟

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×