مشخصات شعر

روشن از او

 

این‌که می‌آید ز شط، بی‌ چشم و دست

                        رونق بازار مه‌رویان شکست

 

می‌رسد این‌گونه ماه عاشقی

                        بوالعجب‌راهی است، راه عاشقی

 

عشق را دیدی؟ عجب راهی خوش است

                        عشق‌ورزی، با چنین ماهی خوش است

 

ماه نه، مهر منیر خاوری

                        روشن از او، کائنات یاوری

 

در وفاداری، عیار او تمام

                        بوفضایل، فضل را حُسن ختام

 

مشک او، سرچشمه‌ی آب حیات

                        شرم‌سارش تا ابد، شطّ فرات

 

مشک نه، دریای ناپیداترین

                        عالمی را کرده با حسرت، قرین

 

مشک نه، شمع همه پروانه‌ها

                        گِرد او، هوهو زنان، دیوانه‌ها

 

در جهان، مانند او مِی‌خانه نیست

                        ساقیا! مِی‌ ده، کسی فرزانه نیست

 

من نمی‌گویم که اشک از مشک ریخت

آسمان خون‌نامه، جای اشک ریخت

 

روشن از او

 

این‌که می‌آید ز شط، بی‌ چشم و دست

                        رونق بازار مه‌رویان شکست

 

می‌رسد این‌گونه ماه عاشقی

                        بوالعجب‌راهی است، راه عاشقی

 

عشق را دیدی؟ عجب راهی خوش است

                        عشق‌ورزی، با چنین ماهی خوش است

 

ماه نه، مهر منیر خاوری

                        روشن از او، کائنات یاوری

 

در وفاداری، عیار او تمام

                        بوفضایل، فضل را حُسن ختام

 

مشک او، سرچشمه‌ی آب حیات

                        شرم‌سارش تا ابد، شطّ فرات

 

مشک نه، دریای ناپیداترین

                        عالمی را کرده با حسرت، قرین

 

مشک نه، شمع همه پروانه‌ها

                        گِرد او، هوهو زنان، دیوانه‌ها

 

در جهان، مانند او مِی‌خانه نیست

                        ساقیا! مِی‌ ده، کسی فرزانه نیست

 

من نمی‌گویم که اشک از مشک ریخت

آسمان خون‌نامه، جای اشک ریخت

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×