مشخصات شعر

حبیب بن مظاهر اسدى

سلام ما به حبیب و مرام مطلوبش!

 که شد دوبار فدایىّ راه محبوبش

 

مبارزى که ز نامش عدو به وحشت بود

 فرشته‌اى که شده دیو نفس، مغلوبش

 

ز هر متاع فریبنده‌ی جهان چیزى

 به غیر عشق ولایت نکرد مجذوبش

 

خلاف مردم کوفى به جان و دل بنوشت

 کتاب بیعت و زد مُهر خون به مکتوبش

 

سپاه کرببلا را امیر میمنه بود

 امام کرد چو بر این مقام، منصوبش

 

ز چند ضربت دشمن شهادتش برسید

 کسى که بود سر دشمنان لگدکوبش

 

حبیب رفت و غمش بر دل حسین نشست

سلام بر سر پاکش که رفت دست به دست!

 

حبیب بن مظاهر اسدى

سلام ما به حبیب و مرام مطلوبش!

 که شد دوبار فدایىّ راه محبوبش

 

مبارزى که ز نامش عدو به وحشت بود

 فرشته‌اى که شده دیو نفس، مغلوبش

 

ز هر متاع فریبنده‌ی جهان چیزى

 به غیر عشق ولایت نکرد مجذوبش

 

خلاف مردم کوفى به جان و دل بنوشت

 کتاب بیعت و زد مُهر خون به مکتوبش

 

سپاه کرببلا را امیر میمنه بود

 امام کرد چو بر این مقام، منصوبش

 

ز چند ضربت دشمن شهادتش برسید

 کسى که بود سر دشمنان لگدکوبش

 

حبیب رفت و غمش بر دل حسین نشست

سلام بر سر پاکش که رفت دست به دست!

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×