مشخصات شعر

موج نام

باز هم پژواک گام کیست این؟

بر علم‌ها، موج نام کیست این؟

 

عقل‌ها، مست جنون کیستند؟

عشق‌ها، گریان خون کیستند؟

 

بر علم‌ها، پاره‌های دل چراست؟

موج نام یا «ابوفاضل» چراست؟

 

کوچه‌ها از دسته‌ها، یک‌دست شد

باد از بوی عَلَم‌ها، مست شد

 

بی‌خبر از خویش و از پیوندها

دور‌اندازند گیسوبندها

 

بی‌خبر از عقل‌های خانگی

عشق می‌ورزند با دیوانگی

 

تکیه در بوی شهادت، بوی خون

موج گیسو، موج رگ، موج جنون

 

یک طرف بوی علم‌ها می‌وزد

یک‌ طرف توفان غم‌ها می‌وزد

 

باز هم پژواک گام کیست این؟

بر علم‌ها، موج نام کیست این؟

موج نام

باز هم پژواک گام کیست این؟

بر علم‌ها، موج نام کیست این؟

 

عقل‌ها، مست جنون کیستند؟

عشق‌ها، گریان خون کیستند؟

 

بر علم‌ها، پاره‌های دل چراست؟

موج نام یا «ابوفاضل» چراست؟

 

کوچه‌ها از دسته‌ها، یک‌دست شد

باد از بوی عَلَم‌ها، مست شد

 

بی‌خبر از خویش و از پیوندها

دور‌اندازند گیسوبندها

 

بی‌خبر از عقل‌های خانگی

عشق می‌ورزند با دیوانگی

 

تکیه در بوی شهادت، بوی خون

موج گیسو، موج رگ، موج جنون

 

یک طرف بوی علم‌ها می‌وزد

یک‌ طرف توفان غم‌ها می‌وزد

 

باز هم پژواک گام کیست این؟

بر علم‌ها، موج نام کیست این؟

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×