مشخصات شعر

عترت عطشان

ز بهر تشنه‌لبان، روح‌پرور است، این مشک

علاج تشنگی آل حیدر است، این مشک

 

به حفظ مشک سرم گر رَوَد، هراسم نیست

مرا عزیزتر از جان و از سر است، این مشک

 

شده است، اصغر عطشان ز تشنگی بی‌جان

توان بگفت روان‌بخش اصغر است، این مشک

 

مرا به پیکر بی‌دست می‌بَرد به خیام

به جسم بی‌پر من، جای شهپر است، این مشک

 

به چشمِ عترتِ عطشانِ ساقی کوثر

همی به چشمه‌ی کوثر، برابر است، این مشک

 

عترت عطشان

ز بهر تشنه‌لبان، روح‌پرور است، این مشک

علاج تشنگی آل حیدر است، این مشک

 

به حفظ مشک سرم گر رَوَد، هراسم نیست

مرا عزیزتر از جان و از سر است، این مشک

 

شده است، اصغر عطشان ز تشنگی بی‌جان

توان بگفت روان‌بخش اصغر است، این مشک

 

مرا به پیکر بی‌دست می‌بَرد به خیام

به جسم بی‌پر من، جای شهپر است، این مشک

 

به چشمِ عترتِ عطشانِ ساقی کوثر

همی به چشمه‌ی کوثر، برابر است، این مشک

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×