مشخصات شعر

کشتۀ نماز

 

آب فرات! موج مزن، پیش روی من

رفتیم و مانْد بر دل تو، آرزوی من

 

آب فرات! در شکن پیچ و تاب تو

افتاده عکسِ موجِ پریشانِ موی من

 

آب فرات! در چمن سبز آرزو

گل چیست؟ طرح مبهمی از رنگ و بوی من

 

آب فرات! نقد بهشت و بهشت نقد

دانی که چیست؟ شبنمی از آبروی من

 

آب فرات! ای که تویی مَهر مادرم!

نشنیده‌ای به خیمه مگر گفت‌وگوی من؟

 

آب فرات! از عطش غنچه یاد کن

داری اگر که چشم شفاعت به سوی من

 

آب فرات! حیف ندیدی که زینبم

زد بوسه‌ی وداع به زیر گلوی من

 

آب فرات! حال که آب از سرم گذشت

سر می‌زنی به سنگ، چرا روبه‌روی من؟

 

آب فرات! در عرفات نماز عشق

خون گلوی من، شده آب وضوی من

 

آب فرات! شکر خدا! تا خدا، خداست

«دار الشّفا»ی عشق شود، خاک کوی من

 

با خون خود نوشته‌ام، از نیل تا فرات

من کشته‌ی نمازم، «قَد قامَتِ الصَّلوه»

 

کشتۀ نماز

 

آب فرات! موج مزن، پیش روی من

رفتیم و مانْد بر دل تو، آرزوی من

 

آب فرات! در شکن پیچ و تاب تو

افتاده عکسِ موجِ پریشانِ موی من

 

آب فرات! در چمن سبز آرزو

گل چیست؟ طرح مبهمی از رنگ و بوی من

 

آب فرات! نقد بهشت و بهشت نقد

دانی که چیست؟ شبنمی از آبروی من

 

آب فرات! ای که تویی مَهر مادرم!

نشنیده‌ای به خیمه مگر گفت‌وگوی من؟

 

آب فرات! از عطش غنچه یاد کن

داری اگر که چشم شفاعت به سوی من

 

آب فرات! حیف ندیدی که زینبم

زد بوسه‌ی وداع به زیر گلوی من

 

آب فرات! حال که آب از سرم گذشت

سر می‌زنی به سنگ، چرا روبه‌روی من؟

 

آب فرات! در عرفات نماز عشق

خون گلوی من، شده آب وضوی من

 

آب فرات! شکر خدا! تا خدا، خداست

«دار الشّفا»ی عشق شود، خاک کوی من

 

با خون خود نوشته‌ام، از نیل تا فرات

من کشته‌ی نمازم، «قَد قامَتِ الصَّلوه»

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×