مشخصات شعر

بوی علم‌ها

باز هم پژواک گام کیست این؟

بر علم‌ها موج نام کیست این؟

 

عقل‌ها مست جنون کیستند؟

عشق‌ها گریان خون کیستند؟

 

بر علم‌ها پاره‌های دل چراست؟

موج نام یا «ابوفاضل» چراست؟

 

کوچه‌ها از دسته‌ها یکدست شد

باد از بوی علم‌ها مست شد

 

«اندک‌اندک جمع مستان می‌رسند

اندک‌اندک می‌پرستان می‌رسند»

 

کوچه‌ای از سینه‌هاتان وا کنید

«نَک بتان با آبدستان می‌رسند»

 

جانشان خُم‌های پر خون آمده

مویشان رگ‌های بیرون آمده

 

بی‌خبر از بندها، پیوندها

دور اندازند گیسو بندها

 

بی‌خبر از عقل‌های خانگی

عشق می‌ورزند با دیوانگی

 

تکیه بر بوی شهادت، بوی خون

موج گیسو، موج رگ، موج جنون ...

 

بوی علم‌ها

باز هم پژواک گام کیست این؟

بر علم‌ها موج نام کیست این؟

 

عقل‌ها مست جنون کیستند؟

عشق‌ها گریان خون کیستند؟

 

بر علم‌ها پاره‌های دل چراست؟

موج نام یا «ابوفاضل» چراست؟

 

کوچه‌ها از دسته‌ها یکدست شد

باد از بوی علم‌ها مست شد

 

«اندک‌اندک جمع مستان می‌رسند

اندک‌اندک می‌پرستان می‌رسند»

 

کوچه‌ای از سینه‌هاتان وا کنید

«نَک بتان با آبدستان می‌رسند»

 

جانشان خُم‌های پر خون آمده

مویشان رگ‌های بیرون آمده

 

بی‌خبر از بندها، پیوندها

دور اندازند گیسو بندها

 

بی‌خبر از عقل‌های خانگی

عشق می‌ورزند با دیوانگی

 

تکیه بر بوی شهادت، بوی خون

موج گیسو، موج رگ، موج جنون ...

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×