مشخصات شعر

آقای من

آنقَدَر آقاست که آقای من هم می‌شود

باعث تکمیل جمع پنج تن هم می‌شود

 

هم نبی و هم حسین و هم علی، هم فاطمه است

بگذریم از اینکه این آقا حسن هم می‌شود

 

بگذریم از اینکه بیتی مثل بیت فاطمه

در میان شعر، کارش سوختن هم می‌شود

 

بگذریم از دست‌هایی که دورویی می‌کنند

دست بیعت با علی، دست بزن هم می‌شود

 

با خودش می‌گفت لازم نیست سیلی یا لگد

حل این‌گونه مسائل با سخن هم می‌شود

 

گاه مردی قاتل زن می‌شود در کوچه‌ها

قاتل مردان تنها، گاه زن هم می‌شود

 

بگذریم از اینکه در اینجا کفن هم شاهد است

اینکه کار تیر، گاهی دوختن هم می‌شود

 

آخر شعر از حسین او چگونه بگذریم؟

غیر از اینکه سر ندارد، بی‌کفن هم می‌شود

 

آقای من

آنقَدَر آقاست که آقای من هم می‌شود

باعث تکمیل جمع پنج تن هم می‌شود

 

هم نبی و هم حسین و هم علی، هم فاطمه است

بگذریم از اینکه این آقا حسن هم می‌شود

 

بگذریم از اینکه بیتی مثل بیت فاطمه

در میان شعر، کارش سوختن هم می‌شود

 

بگذریم از دست‌هایی که دورویی می‌کنند

دست بیعت با علی، دست بزن هم می‌شود

 

با خودش می‌گفت لازم نیست سیلی یا لگد

حل این‌گونه مسائل با سخن هم می‌شود

 

گاه مردی قاتل زن می‌شود در کوچه‌ها

قاتل مردان تنها، گاه زن هم می‌شود

 

بگذریم از اینکه در اینجا کفن هم شاهد است

اینکه کار تیر، گاهی دوختن هم می‌شود

 

آخر شعر از حسین او چگونه بگذریم؟

غیر از اینکه سر ندارد، بی‌کفن هم می‌شود

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×