مشخصات شعر

عاشورا؛ خدا رحم کند

لحظۀ وصل رسیده ست خدا رحم کند

نفس روضه بریده ست خدا رحم کند

 

تویی آن شاپرکِ ناز که بین راهت

دشمنت تار تنیده ست، خدا رحم کند

 

ادب و رحم و جوان مردی و این گونه صفات

دور از این قومِ دریده ست خدا رحم کند

 

وسط خطبۀ تو کاش دگر هو نکشند

رنگ عبّاس پریده ست خدا رحم کند

 

مادرش داد، علی را ببری آب دهی

حرمله نقشه کشیده ست، خدا رحم کند

 

از همین لحظه که هنگام خداحافظی است

قامت عمه خمیده ست خدا رحم کند

 

از تو آقا چه بگویم که نرنجد مادر

صحبت از رأس بریده ست؛ خدا رحم کند

عاشورا؛ خدا رحم کند

لحظۀ وصل رسیده ست خدا رحم کند

نفس روضه بریده ست خدا رحم کند

 

تویی آن شاپرکِ ناز که بین راهت

دشمنت تار تنیده ست، خدا رحم کند

 

ادب و رحم و جوان مردی و این گونه صفات

دور از این قومِ دریده ست خدا رحم کند

 

وسط خطبۀ تو کاش دگر هو نکشند

رنگ عبّاس پریده ست خدا رحم کند

 

مادرش داد، علی را ببری آب دهی

حرمله نقشه کشیده ست، خدا رحم کند

 

از همین لحظه که هنگام خداحافظی است

قامت عمه خمیده ست خدا رحم کند

 

از تو آقا چه بگویم که نرنجد مادر

صحبت از رأس بریده ست؛ خدا رحم کند

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×