مشخصات شعر

بعد شش گوشه دو تا گنبدتان دیدنی است

نهمین نوح رسیده است شود سرور شهر

با همین عمر کمش سایه شود بر سر شهر

 

نهمین نور دمیده است زمین بی تاب است

پسر حضرت ارباب، خودش ارباب است

 

نهمین جود رسیده است گداها شادند

خبر آمدن عشق به هم می‌دادند

 

چه کسی جود و کرم اینهمه بی حد دیده؟

سومین دفعۀ دنیاست محمّد دیده

 

نور چشم پدری بعد چهل سال رسید

و چهل سال پدر طعنۀ بسیار شنید

 

آخرین شام از این چلّۀ تار آمده است

ماهی از دامن خورشید به بار آمده است

 

آمده بار امامت بکشد بر دوشش

یاوه گویان همه ساکت و پدر مدهوشش

 

علم از درک مقامات پسر جا مانده

دهن شهر از این معجزه‌ها وا مانده

 

خردسال است ولی مثل پدر تابیده است

تکۀ آینه‌ای رو به روی خورشید است

 

دهم ماه رجب آمده خورشید نهم

حالت شهر شده مثل شب سیزدهم

 

مژده دادند مریدان که مراد آمده است

نهمین حیدر کرار، جواد آمده است

 

یکی یک دانه شدی دلبر بابا شده‌ای

خوش به حال دل رعیت که تو آقا شده‌ای

 

بس که هر بیت نشانی ز حضورت دیده

در دل مثنوی‌ام شوق غزل پیچیده

 

زلف بر باد بده، من که دلم بر باد است!

ناز بنیاد کن این مشتری‌ات آماده است

 

سرم از بابت بیعانه نثار قدمت

در ره عشق شما سخت‌ترین هم ساده است

 

تو جواد بن رضا - بنده غلام بن غلام

هر که در خانۀ تو گشته غلام آزاده است

 

خاک نعلین شما اوج کمالات من است

اعتباری هم اگر هست نگاهت داده است

 

پر زده مرغ خیالم پیِ اوج آمده است

زیر پاهای شما خسته شده است افتاده ست

 

آسمان حرمت مثل خراسان آبی است

آبی کاشی‌ات از گنبد گوهرشاد است

 

پنجره‌های ضریحت سوی مشهد باز است

پشت هر پنجره یک پنجرۀ فولاد است

 

کاش یک بار بیفتد گذرم سمت شما

چه مسیری است مسیر سفرم سمت شما

 

هر قدم راه رسیدن به تو بوسیدنی است

بعد شش گوشه دوتا گنبدتان دیدنی است

 

بعد شش گوشه دو تا گنبدتان دیدنی است

نهمین نوح رسیده است شود سرور شهر

با همین عمر کمش سایه شود بر سر شهر

 

نهمین نور دمیده است زمین بی تاب است

پسر حضرت ارباب، خودش ارباب است

 

نهمین جود رسیده است گداها شادند

خبر آمدن عشق به هم می‌دادند

 

چه کسی جود و کرم اینهمه بی حد دیده؟

سومین دفعۀ دنیاست محمّد دیده

 

نور چشم پدری بعد چهل سال رسید

و چهل سال پدر طعنۀ بسیار شنید

 

آخرین شام از این چلّۀ تار آمده است

ماهی از دامن خورشید به بار آمده است

 

آمده بار امامت بکشد بر دوشش

یاوه گویان همه ساکت و پدر مدهوشش

 

علم از درک مقامات پسر جا مانده

دهن شهر از این معجزه‌ها وا مانده

 

خردسال است ولی مثل پدر تابیده است

تکۀ آینه‌ای رو به روی خورشید است

 

دهم ماه رجب آمده خورشید نهم

حالت شهر شده مثل شب سیزدهم

 

مژده دادند مریدان که مراد آمده است

نهمین حیدر کرار، جواد آمده است

 

یکی یک دانه شدی دلبر بابا شده‌ای

خوش به حال دل رعیت که تو آقا شده‌ای

 

بس که هر بیت نشانی ز حضورت دیده

در دل مثنوی‌ام شوق غزل پیچیده

 

زلف بر باد بده، من که دلم بر باد است!

ناز بنیاد کن این مشتری‌ات آماده است

 

سرم از بابت بیعانه نثار قدمت

در ره عشق شما سخت‌ترین هم ساده است

 

تو جواد بن رضا - بنده غلام بن غلام

هر که در خانۀ تو گشته غلام آزاده است

 

خاک نعلین شما اوج کمالات من است

اعتباری هم اگر هست نگاهت داده است

 

پر زده مرغ خیالم پیِ اوج آمده است

زیر پاهای شما خسته شده است افتاده ست

 

آسمان حرمت مثل خراسان آبی است

آبی کاشی‌ات از گنبد گوهرشاد است

 

پنجره‌های ضریحت سوی مشهد باز است

پشت هر پنجره یک پنجرۀ فولاد است

 

کاش یک بار بیفتد گذرم سمت شما

چه مسیری است مسیر سفرم سمت شما

 

هر قدم راه رسیدن به تو بوسیدنی است

بعد شش گوشه دوتا گنبدتان دیدنی است

 

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×