مشخصات شعر

از کعبه به خونخواهی این قوم به پاخیز

آشوب به غارت بَرد این قافله‌ها را

صدها پَر جاماندۀ این چلچله‌ها را

 

از کعبه به خونخواهی این قوم به پا خیز

پاسخ بدهد خنجرتان حرمله‌ها را

 

غم ریخت به سجادۀ خورشید سحرگاه

خم کرد مصیبت کمر نافله‌ها را

 

ای کرب و بلا مقتل پرهای شکسته

طاقت به سرآمد همۀ حوصله‌ها را

 

هی مویه‌کنان عشق به دنبال تو بارید

هی کوچه به کوچه غم این فاصله‌ها را

 

ای شور غزل بغض فروخوردۀ این عشق

شاعر شده‌ام عقده‌گشایم گله‌ها را

 

این جمعه اگر منجی موعود نیاید

پاسخ که دهد تک‌تک این مسئله‌ها را

از کعبه به خونخواهی این قوم به پاخیز

آشوب به غارت بَرد این قافله‌ها را

صدها پَر جاماندۀ این چلچله‌ها را

 

از کعبه به خونخواهی این قوم به پا خیز

پاسخ بدهد خنجرتان حرمله‌ها را

 

غم ریخت به سجادۀ خورشید سحرگاه

خم کرد مصیبت کمر نافله‌ها را

 

ای کرب و بلا مقتل پرهای شکسته

طاقت به سرآمد همۀ حوصله‌ها را

 

هی مویه‌کنان عشق به دنبال تو بارید

هی کوچه به کوچه غم این فاصله‌ها را

 

ای شور غزل بغض فروخوردۀ این عشق

شاعر شده‌ام عقده‌گشایم گله‌ها را

 

این جمعه اگر منجی موعود نیاید

پاسخ که دهد تک‌تک این مسئله‌ها را

اولین نظر را ارسال کنید
 
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×