به گزارش کرب و بلا، در نشستی با حضور هیئتی از انجمن علمی و فکری «العمید» وابسته به آستان قدس عباسی به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی آستان قدس رضوی، زمینه‌های همکاری مشترک علمی مراکز و مؤسسات وابسته به این دو استان بررسی شد.

 

در این نشست که با حضور نمایندگان بخش‌های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ازجمله «قرا ملکی»، مدیر مرکز پژوهشگاه علوم اسلامی، «امامی»، معاون آموزشی دانشگاه علوم اسلامی امام رضا (ع)، برگزار شد، توضیحاتی پیرامون ادارات ذی‌ربط و دانشگاه رضوی ارائه و در ادامه دستاوردها و فعالیت‌های انجمن علمی العمید توسط کردند. همچنین «ریاض العمیدی» سرپرست هیئت حاضر بیان شد.

 

توافق درباره برگزاری نشست‌های آتی به منظور گشایش چشم‌اندازهای همکاری طرفین در سطح علمی و فرهنگی ازجمله دستاوردهای این نشست مشترک بود.

لازم به ذکر است انجمن علمی و فکری العمید تحت نظارت آستان قدس عباسی فعالیت دارد و به صورت رسمی در وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی عراق به ثبت رسیده است.