به گزارش کرب و بلا، طرح آموزش قرآن با هدف گسترش فرهنگ قرآن کریم، آموزش نحوه قرائت صحیح آیات و تدبر در آن به مدت چهار روز در هفته بعد از نماز معرب و عشاء در صحن حرم حضرت اباالفضل (ع) برگزار می‌شود.

 

در این طرح که با نظارت واحد تلاوت مرکز قرآن الکریم برگزار می‌شود، علاوه بر آموزش نحوه صحیح قرائت آیات، مباحث دیگری از جمله احکام تلاوت، معانی و مفاهیم کلمات و عبارات آیات و همچنین بیان ارکان نماز به زائران آموزش داده می‌شود.

 

مرکز قرآن الکریم و آستان قدس عباسی در راستای توصیه به فرمایش رسول خدا مبنی برقراگیری قرآن و آموزش آن، برنامه‌های ۀموزشی و محافل قرآنی متعددی را با حضور قاریان برجسته برگزار می‌کند.