کرب و بلا: اگر به نهضت حسینی فارغ از بعد احساسی و ارادت‌ورزی یک امت به امام خویش بنگریم، به خوبی در می‌یابیم که این حرکت تاریخی، دایر بر ابعاد گسترده‌ای است که از شمول زمان و مکان خارج است و قرابتی که صاحبان مکاتب مختلف بشری با بعدی از ابعاد این قیام دریافت می‌کنند، همان چیزی است که از عاشورای سال 61 الگویی جهانی  ساخته و چه بسا زمینه نگرش متفکران گوشه و کنار جهان حتی دنیای غرب را به این مقطع تاریخی اسلام فراهم ساخته است.

 

«ادوارد کسلر» از جمله این فیلسوفان غربی است که مطالعات بسیاری در زمینه اسلام و شخصیت حسین بن علی (ع) داشته و نظراتی در این زمینه ارائه داده است. کسلر، متولد سال 1963 شهر لندن، فیلسوف و متفکر برجسته روابط بین ادیان است. وی مدیر موسسه «وولف» کمبریج و همچنین رئیس انجمن الهیات دانشگاه «کمبریج» است.

 

کسلر مطالعات بسیاری در زمینه روابط بین ادیان بویژه روابط بین اسلام و مسیحیت انجام داده و حاصل مطالعات او در قالب کتب متعددی به چاپ رسیده است. این فیلسوف انگلیسی شناخت شخصیت امام حسین (ع) را فراتر از توان دانسته و می‌گوید: به نظر من حسین (ع) شخصیتی است که نمی‌توانیم او را بشناسیم. زیرا او در برهه حساسی از صدر اسلام زندگی کرده و این چیزی است که من را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

کسلر به وجه عدالت‌ورزی امام توجه ویژه داشته و معتقد است: امام حسین (ع) الگوی عدالت اجتماعی و دفاع است. چیزی که در تمام باورها می‌بینیم اما ایشان یک جلوه خارق‌العاده از این الگو در اسلام است.

 

در اندیشه این متفکر انگلیسی، امام حسین (ع) الگوی عدالت اجتماعی و اسوه دفاع و کسی است که زندگی خود را برای جامعه بهتر فدا کرد. کسی که عدالت اجتماعی برای او اولویت شماره یک بود. همان چیزی که نیاز آن در دنیا به خصوص در میان جوامع اروپایی به شدت احساس می‌شود.