به گزارش کرب و بلا، کتاب «حیاتِ پسینِ عاشورا؛ سوگناکی مناظر ویران و الهیات خاموشی» اثری جسورانه و الته تامل برانگیز پیرامون مواججه تشیع ایرانی معاصر با مسئله عاشورا است که به قلم «علی قاسمی» به رشته تحریر درآمده است.

 

در این کتاب علاوه بر مقدمه، عناوینی از جمله «اسرار شهادت آل الله... تفریق قدرت»، « روز واقعه؛ بیضایی، ویرانه و حقیقت عاشورا»، « شهید جاوید: تفریق دانش» و «شریعتی، متقیت، نهضت و انرژی یوتوپیایی» به چشم می‌خورد.

 

« اقتصاد رستگاری و تفسیر قربانی‌واره»، « استثناء یا قاعده؟ مناقشه روششناختی سروش و شریعتی»، « فرهنگ، پروبلماتیک اداره و ژست حاکمانه»، « اخالقیات خدایگانی، شهید و حاکم» به همراه چهار ضمیمه از دیگر عناوین صفحات این کتاب است.

 

 

کتاب حیاتِ پسینِ عاشورا؛ سوگناکی مناظر ویران و الهیات خاموشی در 208 صفحه توسط نشر پروبلماتیکا چاپ و منتشر شده است.