به گزارش کرب و بلا، کبشه از جمله زنان حاضر در کربلاست؛ زنی که به اهل بیت  امام حسین (ع) خدمت می‌کرد و پس از مدتی به عقد و ازدواج فردی به نام ابورزین درآمد. حاصل این ازدواج تولد نوزادی بود که نامش را سلیمان گذاشتند.

 

سلیمان بن رزین همان فردی است که در پی اعزام مسلم بن عقیل؛ سفیر امام حسین (ع) به کوفه، به فرمان ایشان به جانب بصره رفت تا مردمان آن دیار را نیز با امام حسین (ع) همراه سازد و نسبت به اهداف ایشان تبلیغ کند که البته به دستور عبیدالله بن زیاد که آن زمان والی بصره بود و پس از احساس خطر یزید نسبت به تحرکات مسلم در کوفه بیمناک شده بود به جانب کوفه روان شد گردن زده شده و به شهادت رسید.

 

کبشه مادر سفیر شهید امام حسین (ع) اما همچنان عشق و ارادت خود به خاندان امام حسین (ع) را حفظ کرد و در جریان تمامی مقاطع سفر آن امام با کاروان همراهشان از مکه تا کربلا در کنار زنان و کودکان  کاروان ماند و به خدمتگزاری مشغول بود.

 

او همچنین با کاروان اسیران به کوفه و سپس از آنجا به شام اعزام شد و در تمامی اوقات علاوه بر اینکه شاهد و ناظر عمق مصائب وارده آمده بر اهل بیت (ع) بود، لحظه‌ای از انجام وظایفش کوتاهی نکرد و غمخوار کودکان و زنان کاروان اسیران بود.