به گزارش کرب و بلا، پروژه باب‌القبله بخشی از  پروژه بزرگ و حیاتی یعنی پروژه توسعه آستان قدس عباسی است که ورودی های جدید آن فضاهای مضاعفی نسبت به ورودی‌های قدیمی داشته و دارای نقش و نگارهای اسلامی هستند. همچنین گنجایش بیشترین تعداد زائرو دسته‌های عزاداری حسینی را داراست.

 

تصاویری از ورودی باب‌القبله را پس از اتمام سنگفرش در ادامه ببینید: