به گزارش کرب و بلا، در اولین شب از ماه حزن و اندوه آل الله (ع)، طی مراسمی و با حضور تولیت آستان مقدس علوی، خادمان و زائران، پرچم عزای سیدالشهداء (ع) بر فراز گنبد نورانی امیرمؤمنان حضرت علی (ع) بر افراشته شد.