به گزارش کرب و بلا، این اقدامات پس از پایان پروژه تعمیرات درهای صحن مطهر از سمت خارج به استثنای باب قبله که از مهمترین، بزرگترین و پر نقش و نگارترین آنها به شمار می‌رود آغاز شد.

 

این پروژه به همت شرکت عراقی «ارض القدس» با نظارت مستقیم و میدانی بخش پروژه‌های مهندسی آغاز شده و مهمترین اقدامی است که پس از پایان سنگفرش ایوان‌ها در راستای توسعه صحن حرم مطهر حضرت عباس (ع) اجرا خواهد شد.

 

آماده سازی طرح‌های ویژه هر یک از باب‌های صحن مطهر، با نوعی طراحی که از نظر معماری و فنی با ورودی خارجی همخوانی دارد، زدودن مواد قدیمی ساختمانی، انجام اقدامات تعمیرات فراگیر در هر یک از درها با استفاده از مواد ویژه‌ای که ضمن محافظت بر عمر آنها می‌افزاید و سنگفرش آن با کاشی کربلایی معرق کاری شده همراه با افزودن نقش و نگارهای مخصوص از جمله اقداماتی است که در راستای این طرح انجام خواهد شد.

 

بر اساس اعلام بخش مهندسی آستان قدس عباسی، با پایان این طرح، امکان تردد روان زائران بدون ایجاد هیچ گونه ازدحامی به ویژه در زیارت‌های میلیونی ایجاد خواهد شد.