خادمان بارگاه منور امیرمومنان حضرت علی (ع) با برافراشته کردن پرچم منقش به نام امام حسن مجتبی (ع) و گل‌آرایی و آذین‌بندی به استقبال سالروز ولادت کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی (ع) رفتند.