به گزارش کرب و بلا، هیأت‌الرضا تهران ازجمله هیئات با سابقه تهران است که فعلیت‌های متعددی در خصوص کمک به نیازمندان و هم‌وطنان در مواقع بحرانی ازجمله وقوع سیل و زلزله صورت داده است.

 

در طرح اخیر این هیئت با عنوان «گنج روستا» مرغ بومی تخم‌گذار جهت پرورش و بهره‌برداری به روستائیان اهدا می‌شود. این طرح درازمدت در راستای اشتغال‌زایی روستائیان کم‌بضاعت و حمایت از دهک‌های پایین جامعه و نیز تحقق شعار سال که جهش تولید است اجرایی شده است.

 

اهداء طیور از شهرستان ایذه استان خوزستان آغاز شده و با حمایت خیرین و دیگر هیئات کشور در روستاهای سراسر کشور اجرا خواهد شد. بانیان این هیئت از مردم و خیرین کشور دعوت کردند جهت مشارکت در این طرح کمک‌های خود را به شماره‌حساب سیبای بانک ملی ایران:0205364656006 و شماره کارت:6037991199504261 به نام هیئت الرضا (ع) واریز نمایند.