طرح اینه کاری حرم مطهرامام حسین (ع) با همت بخش فنی-مهندسی آستان قدس حسینی مراحل پایانی خود را پشت سرمی‌گذارد. تصاویری از روزهای پایانی این طرح را درادامه ببینید.