به گزارش «کرب و بلا» سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، با ارسال پیامی به وزارت فرهنگ عراق اعلام کرد راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگ‌ترین تجمع بشری در جهان در فهرست میراث فرهنگی انسانی غیرمادی این سازمان ثبت شده است.

 

وزارت فرهنگ کشور عراق در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر همچنین بیان داشته در پیام ارسالی سازمان یونسکو علاوه بر ثبت راهپیمایی اربعین، نماد نخل نیز به عنوان نشان این کشور در تاریخ ثبت شده است.

 

در بیانیه وزارت فرهنگ عراق همچنین اشاره شده است ثبت این دو نماد فرهنگی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو در تضمین دیدی بهتر به فرهنگ میراثی غیر ملموس و آگاهی نسبت به اهمیت آن و نیز بهبود گفتگو پیرامون احترام به تنوع فرهنگی ملل کمک کند.