به گزارش «کرب و بلا» مثنوی حماسی «مسیب نامه» گزارش نخستین قیام خون‌خواهان حسینی علیه یزید و مروان حکم است و هدف آن، منحصر به آزاد ساختن امام زین‌العابدین (ع) و اسرای کربلا و بازگرداندن سرهای شهدا به مزار ایشان است که به رهبری «مسیب بن قعقاع خزاعی» از سران نهضت توّابین صورت گرفت.

 

این اثر گران‌قدر که می‌توان آن را بزرگ‌ترین میراث عاشورایی جهان اسلام نام نهاد، اثر «ابوطاهر طرسوسی» در قرن ششم هجری است که صورت اصلی آن تا امروز باقی نمانده است، امّا قرن‌ها بعد، «محمّدبقای وارس بخاری» نسخه جدیدتری از آن را در ماوراءالنهر به تحریر درآورد. در این پژوهش، پس از مطالعه 45 نسخه خطّی منثور و منظوم مسیب‌نامه، هر دو تحریر بزرگ و کوچک به روش التقاطی و انتقادی تصحیح و معرفی شده‌اند.

 

حضور پرشمار و فعال عیاران با ذکر نام بیش از 160 عیار یکی از مشخصات ممتاز مسیب‌نامه در مقایسه با تمامی حماسه‌های منثور فارسی است و این اثر را بایستی پر عیارترین متن ادب فارسی محسوب کرد.

 

مجموعه سه‌جلدی حماسه مسیب‌نامه با حدود سه ‌هزار صفحه به همت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی در شمارگان 1100 دوره و به قیمت 495 هزار تومان منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.