به گزارش «کرب و بلا» این کتاب با هدف معرفی جنبه‌های مختلف سیره و زندگی قمر بنی‌هاشم (ع) با رویکردی جدید به نقل آراء محدثان و گذشتگان پرداخته و ضمن ارائه نظر علمی نسبت به آن بحث کرده است.

النبراسُ الأنور فی العبّاس الأکبر در سه جلد مشتمل بر هفت باب با عنوان «مصابیح» است. نویسنده در باب اول به بیان خصوصیات ذاتی و اخلاقی حضرت عباس (ع) پرداخته است. باب دوم تا ششم این کتاب به توصیف قبیله، نسب و خانواده ایشان اختصاص یافته است.

حوادث کربلا و نتیجه‌گیری مبحث باب پایانی این کتاب است که در مجلدی 1000 صفحه‌ای چاپ و منتشر شده است.

کتاب النبراسُ الأنور فی العبّاس الأکبر، یکی از جمله آثاری ا‌ست که به همت مرکز مطالعات تخصصی حضرت ابوالفضل العباس (ع) منتشر شده است. در این مرکز مباحث و مضامین متنوعی تحت عنوان ابالفضل العباس (ع) جمع‌آوری و تدوین شده است.