به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌وبلا؛ بخش خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، منتخبی از آثار خطی خود درباره امام حسین (ع) و واقعه کربلا را به نمایش گذاشته است. در این کتابخانه علاوه بر نسخ خطی به نمایش گذاشته شده، نسخ چاپ سنگی و سربی متعددی نیز در موضوع امام حسین (ع) وجود دارد. در زیر فهرستی از منتخب منابع چاپ سنگی در این موضوع، آورده شده است:

 1. انوار السعاده فی ترجمه اسرار الشهاده؛ آخوند ملاآقای دربندی (متوفای 1286 ق)
 2. انوار الشهاده فی مصائب الحسین (ع)؛ محمدحسین کثنوی (متوفای 1297 ق)
 3. مهیج‌الاحزان؛ حسن یزدی حائری (قرن 13 ق)
 4. لؤلؤ البحرین فی ذکر مناقب الحسین (ع)؛ نوروزعلی فاضل بسطامی (متوفای 1309 ق)
 5. خصائص الحسین (ع) و مزایا المظلوم؛ شیخ جعفر شوشتری (1230–1303 ق)
 6. وسائل المجبین فی خصائص الحسین (ع)؛ شیخ جعفر شوشتری، مترجم محمدحسین شریعتمدار تبریزی
 7. کحل العین یا کنزالحسین (ع)؛ احمد هزاروی (قرن 13 ق)
 8. ذخیره الدارین فی ما یتعلق بسیدنا الحسین (ع)؛ عبدالمجید حسینی حائری
 9. نفس المهموم فی قتل سیدنا الحسین المظلوم (ع)؛ شیخ عباس قمی (1254–1319 ق)
 10. نفثه المصدور فی تجدید احزان یوم العاشور؛ شیخ عباس قمی (1254–1319 ق)
 11. ازاله الغین عن بصاره العین باثبات شهاده الحسین (ع)؛ حیدرعلی فیض‌آبادی (متوفای 1299 ق)
 12. ریاض القدس و حدائق الانس؛ محمدشعبان کردی قزوینی
 13. مخزن البکاء فی مصیبه سیدالشهدا (ع)؛ محمدصالح برغانی قزوینی (متوفای 1271 ق)
 14. شرح زیارت عاشورا؛ عبدالرسول فیروزکوهی (1226–1323 ق)
 15. بلغه العقلاء فی غربه سیدالشهدا (ع)؛ محمدرضا افضل (1250–1333 ق)
 16. شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور؛ ابوالفضل طهرانی (1237–1316 ق)
 17. مفتاح الجنه للنار جنه؛ محمد مقدس زنجانی (متوفای 1312 ق)
 18. لسان الذاکرین؛ هادی نائینی (قرن 13 ق)
 19. بحرالمصائب و کنزالغرائب؛ جعفر تبریزی
 20. اکلیل المصائب؛ محمد تنکابنی (1234–1302 ق)
 21. کربلای معلی؛ میر مظفر علی اسیر لکهنوی (قرن 13 ق)
 22. فرهنگ خداپرستی؛ عبدالوهاب محرم یزدی (متوفای 1294 ق)
 23. ذخیره المعاد فی ذکر مصائب سیدالشهداء و اهل بیته الاطهار الاخیار (ع)؛ اسماعیل حسینی اردکانی (متوفای 1317 ق)
 24. ماتمکده؛ ملا محمد خراسانی (قرن 13 ق)
 25. نورالمنابر؛ ابوعبدالله زنجانی (1262–1313 ق)
 26. سعادات ناصری؛ ملا آقای دربندی (متوفای 1286 ق)
 27. طریق البکاء؛ محمدحسین گریان شهرابی (قرن 13 ق)
 28. الفوادح الحسینیه؛ حسین آل عصفور (1147–1216 ق)
 29. نفایس الاخبار؛ ابوالقاسم سدهی اصفهانی (متوفای 1339 ق)
 30. اکلیل المصایب فی مصایب الاطایب؛ محمد تنکابنی (1234–1302 ق)
 31. شعشه الحسینیه؛ محمدجواد یزدی خراسانی (قرن 14 ق)
 32. ترجمه اللهوف فی قتلی الطفوف؛ مترجم محمدطاهر موسوی دزفولی
 33. سرّالشهاده؛ محمدرفیع نظام‌العلما (1250–1326 ق)
 34. الفخری؛ المنتخب فی المراثی و الخطب (979–1085 ق)
 35. بحرالمصائب و کنزالغرائب؛ جعفر تبریزی
 36. قمقام زخار و صمصام بتار؛ فرهاد میرزای قاجار (1233–1305 ق)
 37. مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشوراء (تقریرات)؛ شیخ جعفر شوشتری (1230–1303 ق)
 38. فیض الدموع؛ محمدابراهیم بدایع نگار (1241–1299 ق)
 39. حجه‌السعاده فی حجه‌الشهاده؛‌ محمدحسن اعتمادالسلطنه (1295–1313 ق)
 40. الاربعین الحسینیه؛ محمد ارباب قمی (1273–1341 ق)
 41. اللهوف فی قتلی الطفوف؛ ابن طاوس (589–664 ق)
 42. طوفان البکاء؛ محمدابراهیم جوهری (متوفای 1253 ق)
 43. السیاسه الحسینیه؛ مارتین آلمانی و جوزف فرانسوی، ترجمه سید جلال‌الدین حسینی کاشانی
 44. محن الابرار؛ ترجمه مقتل بحارالانوار مجلسی؛ ترجمه محمدحسن هشترودی تبریزی
 45. عنوان الکلام؛ محمدباقر فشارکی (1251–1314 ق)
 46. الکربلا؛ جرجی زیدان (1861–1914 م)، ترجمه عبدالحسین بن مؤیدالدوله و ..

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از منابع مذکور، می‌توانند به قسمت جست‌وجوی سایت کتابخانه مجلس، مراجعه نمایند.