به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌وبلا؛بخش خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، منتخبی از آثار خطی خود درباره امام حسین (ع) و واقعه کربلا را به نمایش گذاشته است. در این کتابخانه علاوه بر نسخ خطی به نمایش گذاشته شده، نسخ چاپ سنگی و سربی متعددی نیز در موضوع امام حسین (ع) وجود دارد. در زیر فهرستی از منتخب منابع چاپ سنگی در این موضوع، آورده شده است:

 1. انوار السعاده فی ترجمه اسرار الشهاده ؛ آخوند ملاآقای دربندی (متوفای 1286ق)
 2. انوار الشهاده فی مصائب الحسین (ع) ؛ محمدحسین کثنوی (متوفای 1297ق)
 3. مهیج‌الاحزان؛ حسن یزدی حائری (قرن 13ق)
 4. لؤلؤ البحرین فی ذکر مناقب الحسین (ع) ؛ نوروزعلی فاضل بسطامی (متوفای 1309ق)
 5. خصائص الحسین (ع) و مزایا المظلوم ؛ شیخ جعفر شوشتری  (1230 – 1303ق)
 6. وسائل المجبین فی خصائص الحسین (ع) ؛ شیخ جعفر شوشتری ، مترجم محمدحسین شریعتمدار تبریزی
 7. کحل العین یا کنزالحسین (ع) ؛ احمد هزاروی (قرن 13ق)
 8. ذخیره الدارین فی ما یتعلق بسیدنا الحسین (ع) ؛ عبدالمجید حسینی حائری
 9. نفس المهموم فی قتل سیدنا الحسین المظلوم (ع) ؛ شیخ عباس قمی (1254 – 1319ق)
 10. نفثه المصدور فی تجدید احزان یوم العاشور ؛ شیخ عباس قمی (1254 – 1319ق)
 11. ازاله الغین عن بصاره العین باثبات شهاده الحسین (ع) ؛ حیدرعلی فیض‌آبادی (متوفای 1299ق)
 12. ریاض القدس و حدائق الانس ؛ محمدشعبان کردی قزوینی
 13. مخزن البکاء فی مصیبه سیدالشهدا (ع) ؛ محمدصالح برغانی قزوینی (متوفای 1271ق)
 14. شرح زیارت عاشورا ؛ عبدالرسول فیروزکوهی (1226 – 1323ق)
 15. بلغه العقلاء فی غربه سیدالشهدا (ع) ؛ محمدرضا افضل (1250 – 1333ق)
 16. شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور ؛ ابوالفضل طهرانی (1237 – 1316ق)
 17. مفتاح الجنه للنار جنه ؛ محمد مقدس زنجانی (متوفای 1312ق)
 18. لسان الذاکرین ؛ هادی نائینی (قرن 13ق)
 19. بحرالمصائب و کنزالغرائب ؛ جعفر تبریزی
 20. اکلیل المصائب ؛ محمد تنکابنی (1234 – 1302ق)
 21. کربلای معلی ؛ میر مظفر علی اسیر لکهنوی (قرن 13ق)
 22. فرهنگ خداپرستی ؛ عبدالوهاب محرم یزدی (متوفای 1294ق)
 23. ذخیره المعاد فی ذکر مصائب سیدالشهداء و اهل بیته الاطهار الاخیار (ع) ؛ اسماعیل حسینی اردکانی (متوفای 1317ق)
 24. ماتمکده؛ ملا محمد خراسانی (قرن 13ق)
 25. نورالمنابر؛ ابوعبدالله زنجانی (1262 – 1313ق)
 26. سعادات ناصری ؛ ملا آقای دربندی (متوفای 1286ق)
 27. طریق البکاء ؛ محمدحسین گریان شهرابی (قرن 13ق)
 28. الفوادح الحسینیه ؛ حسین آل عصفور (1147 – 1216ق)
 29. نفایس الاخبار ؛ ابوالقاسم سدهی اصفهانی (متوفای 1339ق)
 30. اکلیل المصایب فی مصایب الاطایب ؛ محمد تنکابنی (1234 – 1302ق)
 31. شعشه الحسینیه ؛ محمدجواد یزدی خراسانی (قرن 14هـ)
 32. ترجمه اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ مترجم محمدطاهر موسوی دزفولی
 33. سرّالشهاده؛ محمدرفیع نظام‌العلما (1250 – 1326ق)
 34. الفخری: المنتخب فی المراثی و الخطب (979 – 1085ق)
 35. بحرالمصائب و کنزالغرائب ؛ جعفر تبریزی
 36. قمقام زخار و صمصام بتار ؛ فرهاد میرزای قاجار (1233 – 1305ق)
 37. مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشوراء (تقریرات) ؛ شیخ جعفر شوشتری (1230 – 1303ق)
 38. فیض الدموع؛ محمدابراهیم بدایع نگار (1241 – 1299 ق)
 39. حجه‌السعاده فی حجه‌الشهاده ؛‌محمدحسن اعتمادالسلطنه (1295 – 1313ق)
 40. الاربعین الحسینیه ؛ محمد ارباب قمی (1273 – 1341ق)
 41. اللهوف فی قتلی الطفوف ؛ ابن طاوس (589 – 664ق)
 42. طوفان البکاء ؛ محمدابراهیم جوهری (متوفای 1253ق)
 43. السیاسه الحسینیه ؛ مارتین آلمانی و جوزف فرانسوی ، ترجمه سید جلال‌الدین حسینی کاشانی
 44. محن الابرار ؛ ترجمه مقتل بحارالانوار مجلسی ؛ ترجمه محمدحسن هشترودی تبریزی
 45. عنوان الکلام ؛ محمدباقر فشارکی (1251 – 1314ق)
 46. الکربلا ؛ جرجی زیدان (1861 – 1914م) ، ترجمه عبدالحسین بن مؤیدالدوله و ..

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از منابع مذکور، می‌توانند به قسمت جستجوی سایت کتابخانه مجلس، مراجعه نمایند.