به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌وبلا: نشست «قراءه جدیده لموقف اهل الکوفه من نهضه الامام حسین (ع)» با ارائه پروفسور هادی عبدالنبی التمیمی 7 مهر 97 ساعت 10 الی 12 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار می‌گردد.

61.png