به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌و‌بلا، مرکز مطالعات و پژوهش کربلا وابسته به آستان مقدس حسینی در تحقیق خود در خصوص مکان‌هایی که امام حسین علیه‌السلام در مسیر خود به کربلا در سال 61 هجری در آن توقف داشته‌اند، به مکان‌های جدید دست یافته است.

پروژه مستندسازی مسیر حرکت امام حسین (ع) در سال 2013 میلادی با همکاری وزارت گردشگری و باستانی، وزارت علوم و تکنولوژی، وزارت آموزش عالی و تعدادی از کمیته‌های علمی عراق آغاز شد.

عبدالامیر القریشی مدیر مرکز مطالعات و پژوهش گفت: کار گروه علمی توانسته موقعیت "قصر بنی مقاتل" و "عذیب الهجانات" را در صحرای غربی استان نجف اشرف کشف کند.

وی افزود: این کار گروه از ابزار سنجشی و تکنولوژی‌های ژئوفیزیکی جدید در بررسی موقعیت‌ها و راه‌ها و مشخص کردن آن به صورت دقیق استفاده کرده است. القریشی از حمایت بزرگ آستان مقدس حسینی در این پروژه و تعیین موقعیت‌ها قدردانی کرد.
 

720.jpg