به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌وبلا، همایش بین‌المللی «امام علی (ع) الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز»، آذر 97 در قم برگزار می‌گردد و مهلت ارسال آثار تا 15 مهر 97 است.
 

jpg.png


محورهای اصلی همایش:


 الف: امام علی‌ (ع) و حکمرانی عادلانه

1- عدالت در حوزه قوانین 

2- عدالت در حوزه ساختارها

3- عدالت در حوزه رفتار‌ها

4- عدالت در حوزه کارگزارانب: امام علی‌ (ع) و حقوق انسانی

1- حقوق بشر

2- حقوق بشردوستانه

3- حقوق فردی

4- حقوق شهروندی

5- حقوق اقلیت‌ها

6- حقوق زنان ج: معنویت علوی و دنیای امروز

1- امام علی‌ (ع) و معنویت عمومی جامعه

2- رابطه معنویت و عدالت

3- مدل زیست معنوی امام علی‌ (ع)

4- معنویت علوی در اندیشه عالمان غیر مسلمان

5- معنویت علوی در ادبیات عرفانی د: امام علی‌ (ع) و عدالت اجتماعی

1- آزادی‌های اجتماعی و مدنی از منظر علوی

2- سیره عملی علوی در برابر مخالفان

3- امام علی‌ (ع) و عدالت اقتصادی

4- عدالت قضایی از منظر علوی