به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌وبلا، به نقل از خبرگزاری رضوی، مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا اقدام به تهیه و چاپ دائره‌المعارف علمی و تاریخی کربلا در 10 محور و موضوع کرده است.
 10 محور به شرح ذیل است:
1) جغرافیای شهر
2) تاریخ قدیم شامل مراحل تاریخی شهر
3) تاریخ اسلامی شامل وقایع تاریخی که در شهر اتفاق افتاده است
4) تاریخ جدید و معاصر
5) زبان عربی و ادبیات کربلایی شامل اشعار سروده شده در خصوص حماسه حسینی
6) محور اقتصادی شامل طرح‌های اقتصادی شهر
7) محور سیاحتی
8) مراقد و مقامات
9) الرثاء الحسینی (ادبیات کربلا و شخصیت‌های دینی)
10) محور الاثاری شامل موضوع تمدنی شهر