به گزارش شیعه نیوز؛ این گروه از زوار با سرپرستی سید عبدالعلی، سالمند شیعه 66 ساله در اوایل صبح روز گذشته سفرشان را با پای پیاده به سوی نیودهلی و از آن‌جا به سمت کربلا آغاز کردند. آن‌ها برای این‌که از مرزهای پاکستان عبور نکنند از طریق هواپیما خودشان را به تهران رسانده و از آن‌جا قصد دارند به سوی یزد و سپس به سمت مرز عراق حرکت کنند.
عبدالعلی درباره این سفر زیارتی گفت: سفر به کربلا حداقل 6 ماه به طول خواهد انجامید. ما قصد داریم هر روز 35 تا 40 کیلومتر را در راستای اتوبان ملی پیاده‌روی کنیم. یعنی روزانه 8 ساعت راه خواهیم رفت.
دو نفر از این گروه هفت نفره پیش از این دو بار با پای پیاده به زیارت کربلا رفته‌اند. یک وسیله نقلیه، مواد غذایی و اسباب استراحت را با آن‌ها تا نیودهلی می‌آورد.
یکی از اعضای گروه می‌گوید: ما خودمان را برای این سفر آماده کرده‌ایم و بیش از دو ماه هر روز پیاده‌روی کرده‌ایم تا آمادگی این سفر خطیر را داشته باشیم. بدون آمادگی نمی‌توان به این راه قدم گذاشت.
علی‌اصغر، تاجر 31 ساله‌ای که با همراهان شیعه در این راه قدم می‌گذارد، اهمیت زیارت با پای پیاده را این‌گونه بیان کرد: من یک شغل در دوبی به دست آوردم، اما برای رفتن به کربلا از آن دست کشیدم. رفتن با پای پیاده به کربلا نشانه تقوا است و چیزی بیشتر از آن طلب نمی‌کنم.