به گزارش کرب‌و‌بلا، در سال‌های اخیر با افزایش زائران اربعین و ازدحام ایجاد شده در مرزهای خروجی، ستاد اربعین اقدام به تقسیم‌بندی مرزهای کشور برای زائران استان‌های مختلف کرد.

اینفوگرافی زیر چگونگی تقسیم‌بندی زائران استان‌های کشور برای تردد از طریق این مرزها را نشان می‌دهد.

photo_2017-10-21_16-59-191.jpg