به گزارش کرب‌و‌بلا، روز گذشته همزمان با جمعه اول محرم مراسم «شیرخوارگان حسینی» در سراسر کشور برگزار شد.

گزارش تصویری از این مراسم را در ادامه می‌بینید: