مداحی یا روضه‌خوانی یکی از سنت‌های شیعی است که از زمان ائمه (ع) رواج پیدا کرده است. با ورود به دنیای مدرن و رنگ گرفتن مسائل مختلف از دنیای جدید، مداحی‌های امروزی نیز رنگ و بوی جدیدی گرفته است.

طاهری، مداح و مدیر سابق خانه مداحان در گفت‌و‌گو با کرب‌وبلا به باید‌ها و نباید‌های مداحی پرداخته و معتقد است مداحی لزوما قابل نظارت نیست. وی ورود موسیقی به مداحی را نکوهش کرده است.

همچنین حمیدرضا مقصودی، اسلام پژوه با اشاره به جایگاه ویژه ادبیات و شعر در اسلام، در این گفت و گو به چارچوب‌های مداحی در زمان ائمه (ع)، تاریخچه مداحی و سبک مداحی‌ها در زمان امام حسین (ع) و جایگاه مداحی در تبلیغ دین اشاره کرده است.

او همچنین معتقد است هر نوای خوشی هارمونی و موسیقیایی است و مداحی هم به همین واسطه موسیقیایی است از طرفی سبک‌های موسیقی زیادی امروزه وجود دارد. بنابراین نکته مهم اینست که توجه داشته باشیم مداحی از معنامحوری به بهانه مدرنیته فاصله نگیرد.

مشروح این گفت‌و‌گو‌ها در روز‌های آتی در سایت کرب‌و‌بلا منتشر خواهد شد.