فهرست سخنرانی های کوتاه و شنیدنی حضرت عباس (ع) در عاشورا:

رجز | پناه خورشید | آب و ادب | دستان | ماه خجل | دو برادر 

(با انتخاب هر یک از موارد فوق به پایین همین صفحه و محل قرار گیری آن مطلب منتقل خواهید شد.)


1. رجز / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان

روضه حضرت عباس

دانلود


2. پناه خورشید / دکتر محمد دولتی

پناه بردن امام حسین (ع) در روز عاشورا به جناب ابوالفضل العباس (ع)

دانلود


3. آب وادب / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان

داستان آب آوردن حضرت عباس (ع)

دانلود


4. دستان / حجه السلام والمسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری

روضه حضرت عباس (ع)

دانلود


5. ماه خجل / دکتر محمد دولتی

داستان شهادت حضرت عباس (ع)

دانلود


6. دو برادر/ دکتر محمد دولتی

گفت و گوی امام حسین  و حضرت عباس در لحظات آخر

دانلود