فهرست سخنرانی های کوتاه و شنیدنی برپایی مراسم های عزاداری امام حسین (ع):

لطف اهل بیت | عزا در کلام بزرگان | مجلس عزا | عزای خورشید | بیرق

(با انتخاب هر یک از موارد فوق به پایین همین صفحه و محل قرار گیری آن مطلب منتقل خواهید شد.)


لطف اهل بیت / دکتر محمد دولتی / 1:27

لطف و رحمت خاندان اهل بیت است که ما به مجلس عزای خود راه می‌دهند

دانلود


عزا در کلام بزرگان / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 5:56

میزان و نحوه عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) در کلام فقهای بزرگ شیعه

دانلود


مجلس عزا / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 3:46

آیا آمدن ما به مجلس امام حسین علیه السلام اشتباه است؟

دانلود


عزای خورشید / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 30:15

اهمیت اقامه عزای امام حسین علیه السلام

دانلود


بیرق / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 5:45

یکی از شبهات پیرامون اقامه عزای امام حسین (علیه السلام) و پاسخ به آن بر اساس نوع شبهه کنندگان.

دانلود