فهرست سخنرانی های کوتاه و شنیدنی زیارت امام حسین (ع):

مرد عرب مسخره کردن زیارت حضرت ثواب زیارت امام حسین (علیه السلام) بیش از مکهبالاتر از حج | مهمانی | گوهری به نام سلام زیارت نامه ماه | معنای زیارت | زیارت امام حسین علیه السلام | شکرانه | آبروی عالم | خاک و ضریح | مروارید سلام1 | مروارید سلام2 | مروارید سلام3 | مثل آب | ادب در زیارت

(با انتخاب هر یک از موارد فوق به پایین همین صفحه و محل قرار گیری آن مطلب منتقل خواهید شد.)


مرد عرب / حجه الاسلام والمسلمین محمد مهدی معماریان / 1:51

مرد عربی که به شکل نامناسبی به زیارت آمد و اجر وی


مسخره کردن زیارت حضرت / حجه الاسلام والمسلمین محمد مهدی معماریان / 2:36

شیعه شدن کسی که زیارت رفتن را مسخره می‌کرد


ثواب زیارت امام حسین (علیه السلام) بیش از مکه / حجه الاسلام والمسلمین محمد مهدی معماریان / 1:20


بالاتر از حج / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 11:6

ثواب زیارت قبر امام حسین علیه السلام و بالاتر بودن ثواب آن از حج و عمره 


مهمانی / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 9:31

اهمیت زیارت قبر امام حسین (علیه السلام)


گوهری به نام سلام / آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی / 3:0

اهمیت زیارت امام حسین (علیه السلام)


زیارت نامه ماه / دکتر محمد دولتی / 1:21

زیارت حضرت عباس از زبان امام زمان (علیه السلام)


معنای زیارت / دکتر محمد علی مجد فقیهی / 3:25


زیارت امام حسین علیه السلام / حجه الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی / 7:16

آثار و برکات زیارت حضرت سیدالشهدا


شکرانه / حجه الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی / 5:26

معنی دعای اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منه... در زیارت عاشورا.


آبروی عالم / حجه الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی / 3:31

مصادیق اکرم مقامک در  دعای زیارت عاشورا


خاک و ضریح / حجه الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی / 1:44

فضائل سید الشهدا در تربت و زیارت و دعا


مروارید سلام1 / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 1:10

آداب زیارت امام حسین (علیه السلام)


مروارید سلام2 / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 1:18

ثواب زیارت امام حسین (علیه السلام)


مروارید سلام3 / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 1:55

وجوب زیارت امام حسین (علیه السلام)


مثل آب / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 0:55

 فضائل زیارت امام حسین (علیه السلام)


ادب در زیارت / حجه الاسلام والمسلمین حامد رضا معاونیان / 2:7

آداب زیارت امام حسین (علیه السلام)