دراین بازدید آقای ناگاووکا کمیت و نوع آثار موجود در موزه و گنجینه حرم مطهر را نادر توصیف نمود و گفت: آثاری در این موزه نگهداری می‌شوند که در هیچ جای دیگر امکان رویت آن‌ها و جود ندارد. 
 

وی روش عرضه آثار و نگهداری از آن‌ها را منطبق با روشهای رایج بین المللی دانست و گفت: مشاهده این نوع پیشرفت‌ها در عتبات مقدسه امری پسندیده و تحسین برانگیز است. 
 

وی در ادامه دستاوردهای این موزه را نشان واضحی از سعی و جدیت دست اندرکاران آن در حفاظت از آثار تاریخی بعنوان تاریخ و شناسنامه ملت‌ها دانست و اظهار امیدورای نمود بستر مناسب برای تبادل تجربیات بین دو کشور در این زمینه فراهم گردد. 
 

لازم به یادآوریست موزه ها و آثار عرضه شده در آن‌ها مهمترین حلقه وصل بین گذشته و حال و ابزاری مناسب برای شناخت گذشته ملت‌ها بشمار می‌رود بطوریکه امروزه ده‌ها هزار موزه در اقصی نقاط جهان اقدام به جمع آوری آثار تاریخی با بار معنوی، تاریخی و فنی جهت عرضه به عموم نموده و می‌نمایند. 
 

موزه الکفیل وابسته به آستان مقدس عباسی نیز بعنوان یکی از این موزه‌ها، از آثار گرانبهائی که در طول تاریخ از سوی سلاطین و پادشاهان، شخصیت‌های دینی و مومنان و مسلمانان در جای جای گیتی به این بارگاه اهدا شده اند نگهداری می‌نماید.