«حیدر سلامی»رئیس بخش اطلاع رسانی در آستان قدس حسینی در این باره گفت: ترسیم این تابلوی نقاشی به پیشنهاد بخش اطلاع رسانی آستان قدس حسینی و به منظور بیان لحظه شهادت ایشان در کربلا و جاودانگی امام حسین (علیه السلام) صورت گرفته است و قرار است در صحن حرم به نمایش گذاشته شود. 
سلامی افزود: در این تابلوی نقاشی تلاش شده است حتی الامکان به روایات مستند اهل بیت(ع) در خصوص این واقعه و مناظر آن نزدیک بوده و بیانگر قدرت روانی، شجاعت امام حسین(ع) و خونسردی ایشان علی رغم استفاده از انواع و اقسام سلاح علیه ایشان باشد.  
وی تصریح کرد: قضیه امام حسین(ع) در رویارویی خیر و شر تداوم داشته  و ائمه علیهم السلام و شیعیان آن‌ها پس از ایشان به آن تجسم بخشیده‌اند؛ آن‌ها با نیروهای شر و تاریکی به مبارزه برمی‌خیزند تا روشی که امام حسین(ع) تاظهور منجی عالم بشریت خواهان آن است، کامل شود و این همان ایده اساسی در تابلوی مذکور است. 
رئیس بخش اطلاع رسانی در آستان قدس حسینی ادامه داد: در ترسیم این تابلوی نقاشی هنرمندان داوطلبی مشارکت داشتند  که تمامی وسایل  لازم برای آن‌ها فراهم شد. عرض این تابلو هفت متر و ارتفاع آن دو متر است. 
اسعد عباس از جمله هنرمندان ترسیم این تابلو در این باره با بیان اینکه ترسیم تابلوی نقاشی امام حسین(ع) اقدامی جمعی داوطلبانه است که ده روز به طول انجامید، اظهار کرد: این تابلو موضوعات مختلفی درباره واقعه عاشورا و وقایع پیرامون را آن در بر می‌گیرد و شخصیت امام حسین(ع) با نور درخشان به سمت آسمان ترسیم شده است.