براساس این گزارش، این بارش باران گرچه سبب شد تا زایران نتوانند در این شب در بین الحرمین حضور داشته باشند، اما رحمت الهی سبب خوشحالی تمامی زایران و مجاوران حسینی شد.