این پروژه که از بزرگترین پروژه‌های آستان حسینی به‌شمار می‌رود، با هدف خدمت به شهروندان عراقی و گسترش علوم دینی، فرهنگی و ادبی اجرا می‌شود.
این دانشکده تنها مختص شهروندان استان کربلا نخواهد بود و تمامی علاقه‌مندان از استان‌های مختلف عراق و نیز تمامی دانشجویان علوم انسانی می‌توانند در این دانشکده تحصیل کنند.

%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%c2%ab%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7

حیدر عباس عبدالرضا، ناظر این پروژه قرآنی با اشاره به این که دانشکده قرآنی امام حسین(ع) یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آستان مقدس حسینی به‌شمار می‌رود، تصریح کرد: طرح‌‌های ویژه این پروژه کامل شده و برای اجرای در اختیار شرکت «خیرات السبطین» وابسته به آستان مقدس حسینی به‌عنوان مجری طرح قرار گرفته است.

%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%c2%ab%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7

وی افزود: زمان اجرای این پروژه 36 ماه در نظر گرفته شده است و مبلغ مالی در نظرگرفته شده برای اجرای آن، 80 میلیارد دینار عراقی تخمین زده شده است.
حیدر عباس عبدالرضا در ادامه عنوان کرد: این دانشکده قرآنی در مسیر جاده کربلا ـ بغداد تأسیس خواهد شد که با مرکز شهر کربلا،  5 کیلومتر فاصله دارد.

%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%c2%ab%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7

ناظر این پروژه قرآنی در پایان اظهار داشت: این پروژه برای تدریس رشته‌های مختلف در حوزه علوم قرآنی و مطالعات اسلامی تأسیس خواهد شد و دارای دو ساختمان مجزا برای بانوان و آقایان است.