جنگنده بمب افکن‌های رافال مستقر بر عرشه ناوهواپیمابر شارل دوگل فرانسه روز چهارشنبه نخستین بمب‌های خود را علیه مواضع گروه داعش فرو ریختند.

مشارکت این جنگنده‌ها در این عملیات دو روز پس از آغاز مشارکت این ناو هواپیمابر در عملیات ائتلاف بین المللی علیه داعش صورت می‌گیرد.

دو فروند از چهار فروند رافال که صبح از این ناوهواپیمابر در شمال خلیج فارس به پرواز درآمدند بدون هیچ بمبی یا فقط با نیمی از بمب‌های اولیه خود بازگشتند.

این هواپیما‌ها هریک با چهار بمب هدایت شونده لیزری و یا جی پی اس داشتند.

هیچ توضیحی در داخل شارل دوگل درباره ماهیت این ماموریت و اهداف مورد حمله داده نشده است.

دو رافال دیگر با چهار بمب خود بازگشتند.

از آغاز عملیات ناو شارل دوگل در روز دوشنبه 10تا 12هواپیمای رافال و سوپراتاندارد بهینه سازی شده هر روز ماموریت‌هایی را از این ناو هواپیمابر انجام داده‌اند.

دو روز نخست این هواپیما‌ها با بمب‌های خود بازگشته بودند.

9 فروند هواپیمای رافال مستقر در امارات عربی متحده و شش فروند میراژ 2000دی در اردن نیز در عملیات فرانسه در عراق حضور دارند. 

فرانسه برای حمله به مواضع داعش از ناوهواپیمابر شارل دوگل استفاده می‌کند. این ناو هواپیمابر پس از حملات تروریستی پاریس به دستور فرانسوا اولاند، رئیس‌ جمهوری فرانسه، راهی آب‌های خلیج فارس و اقیانوس هند شد. 

8b8986703b31925a8d2e02fbcf9bc551.jpg8d1cd5ee318e67207eb970fa8e09546a.jpg6376e964575128b810b65a42eff14641.jpg973bd0016a27f838854fc0a7da1a8105.jpg43167872f20bfb9380572f8f7cf083f2.jpg