گروه تروریستی داعش با انتشار تصاویری، نحوه ساخت کامیون‌های انتحاری خود را، که برای کشتار مردم بی‌گناه عراق و سوریه استفاده می‌شود، به نمایش گذاشت.

این کامیون‌ها بعد از زره‌پوش شدن با مقادیر زیادی مواد منفجره، با عامل انتحاری، به سمت اهداف تعیین شده، حرکت می‌کنند و به محض رسیدن به هدف، منفجر می‌شوند.

این کامیون‌ها رو، به این دلیل زره پوش می‌کنند که با ‫‏سلاح‬‌های سبک و نیمه سنگین، آسیبی به سرنشینان و کامیون وارد نشده و داعشی‌ها بتوانند خود را به اهداف برسانند.