سیدمحسن حکیم اظهار داشت: با توجه به اینکه ارتباطات دو ملت ایران و عراق، ارتباطاتی تاریخی و فوق راهبردی است، لازم است تعاملات حمل و نقل دو کشور هم در بخش بار، مسافر و خدمات ارتقاء یابد. وی ادامه داد: سال گذشته دو میلیون زائر عراقی به ایران سفر کرده‌اند، ضمن آنکه 1.‌5 نفر زائر ایرانی هم سفر به عتبات داشتند، امسال هم در ایام اربعین‌ شاهد حضور ویژه زواری ایران در عراق بودیم و همین آمار و ارقام نشان می‌دهد که باید روابط حمل و نقلی دو کشور برای تسهیل سفر زائران ارتقاء یابد. مشاور سیاسی‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ادامه داد: همچنین ظرفیت توسعه روابط ایران و عراق در حمل کالا ‌وجود دارد، در این راستا باید ارتباطی مناسب برای انتقال مسافر، کالا و خدمات ایجاد شود. * عدم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی عراق به دلیل حاکمیت دولت‌‌‌های دیکتاتور قبلی وی اظهار داشت: با توجه به آنکه همواره دولت‌های خودکامه و دیکتاتور در عراق حاکم بودند، ‌زیربنای راه‌های کشور عراق اعم از راه شوسه یا راه‌آهن و حتی فرودگاه‌ها در حد مطلوبی توسعه نیافت و در همین راستا هیچ‌گونه‌ اهتمامی هم برای توسعه ارتباط دو ملت ایران و عراق و توسعه تبادلات انجام نشد‌. حکیم ادامه داد:‌ برای اولین بار است که در طول 12 سال اخیر شاهد حاکمیت دولت های مردم‌سالار در عراق هستیم و این آغازی برای توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. مشاور سیاسی‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بیان کرد:‌ دولت عراق در راستای بازنگری در این زیرساخت‌ها و احداث آنها، اقدام جدی مد نظر دارد و برنامه‌ریزی کرده است‌، راه‌های شوسه و خطوط ریلی را در حد مطلوب توسعه دهد، ضمن آنکه به توسعه حمل و نقل هوایی هم اهتمام دارد.‌ وی اظهار داشت: هفته گذشته وزیر حمل و نقل عراق به ایران آمد و قراردادهای مهمی با جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسید که از آن جمله می‌تون به تکمیل خط آهن بصره ـ آبادان اشاره کرد که به بندر امام خمینی (ره) و آب‌های آزاد متصل شود. حکیم بیان کرد: همچنین موضوع لایروبی اروند رود نیز بین دو طرف مصوب شد که قطعاً با خارج‌سازی شناور‌های مغروقه‌‌ از این آب‌راه، ایمنی آبراهه افزایش یافته و این مورد برای دو طرف بسیار حائز اهمیت است. مشاور سیاسی‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اضافه کرد: طبق معاهده 1975 الجزایر، لایروبی و کل ترددهای دریایی باید، به صورت مشترک انجام شود؛ برای خارج‌سازی مغروقه‌های اروند باید مرز مشترک و کمیته CBC بین ایران و عراق تشکیل شود و در قالب همین کمیته مشترک، خارج‌سازی مغروقه‌ها با همکاری دو طرف انجام شود که این مورد عملیاتی شد. ‌* تکمیل ادامه مسیر آزادراه کربلا در عراق با مشارکت بخش خصوصی وی بیان کرد: با توجه به آنکه کشور عراق‌ فقط 60 کیلومتر دریچه ورودی به آب‌های آزاد دارد، بنابراین نیازمند بازگشایی و پیدا کردن مسیرهای جایگزین دیگری هستیم که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این باره کمک شایانی داشته باشد. مشاور سیاسی‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اضافه کرد: در بخش جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌‌ راه‌ها، تکمیل جاده مهران به کربلا مدنظر است که از راه‌های حیاتی و شریان‌های اصلی است؛ همچنین از مرز خسروی جاده‌ای بهسازی شده و به عراق متصل می‌شود. بنابراین گزارش قسمت اصلی آزادراه کربلا در ایران است که از تهران شروع شده و سپس به ساوه، همدان، کرمانشاه و خسروی متصل می‌شود. حکیم بیان کرد: دولت عراق پس از سقوط قیمت نفت با مشکلات عدیده بودجه‌ای مواجه شده است، بنابراین تصمیم داریم، برخی از این پروژه های زیرساختی را در راستای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کنیم. مشاور سیاسی‌ رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق افزود: در این راستا یکی از طرح‌های اصلی که وزارت حمل و نقل عراق اهتمام ویژه‌ای برای آن دارد، احداث خط ریلی کربلا ـ نجف است تا مسافران و زائران از این طریق به راحتی سفر کنند و قطعاً امکان امتداد این خط ریلی تا مرز ایران وجود دارد. حکیم اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر در مرحله جذب سرمایه‌گذار قرار دارد و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود، تا مشکلات حمل و نقل مسافر و کالا و خدمات بین دو کشور تا حدی کاهش یابد‌.