محمد زارع معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: مهلت تکمیل موجودی حساب دانشگاهیان عمره گزار تا اول بهمن ماه تمدید شد.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت تکمیل موجودی عمره و آماده نشدن وام بانک برخی از زائرین، زمان تکمیل حساب دانشگاهیان تا اول بهمن ماه تمدید شد.

زارع گفت: شرط لازم برای قرار گرفتن در کاروان، تکمیل موجودی هر نفر تا سقف هزینه اعلام شده و تحویل کلیه مدارک (با گذرنامه) می‌باشد.

وی ادامه داد: کلیه دانشجویان می‌بایست تا قبل از زمان کاروان بندی نسبت به تکمیل موجودی و تحویل مدارک به صورت کامل اقدام نمایند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره گفت: با توجه به زمان اندک باقی مانده تا کاروان بندی و مشخص نشدن وضعیت وام عمره برخی از زائرین، هر شخص می‌بایست به صورت نقدی موجودی خود را تکمیل نموده و اگر در آینده وام به حساب ایشان واریز شد، از وام عمره استفاده نمایند.

لازم به ذکر است حدود قیمت اعلام شده برای زائرین، 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که دانشگاهیان عمره گزار باید تا تاریخ قید شده نسبت به تکمیل موجودی خود تا سقف این مبلغ اقدام نمایند.