چند روز پیش یک نوجوان سوری، خود را روبروی یک مسجد در بغداد، تسلیم نیروهای امنیتی عراق کرد.

جزئیات ماجرا حاکی از آن است که این کودک را گروه تکفیری داعش، برای یک حمله انتحاری فرستاده بود؛ ماجرایی که بار دیگر، در‌ها را بر روی بحث بر سر جذب کودکان توسط داعش می‌گشاید.

«اسید برهو» نوجوان 14 ساله سوری، هفدهم دسامبر جاری در حالی که کمربندی انفجاری به تن داشت، روبروی یک مسجد شیعی در بغداد ایستاد. اندکی بعد به سمت نیروهای امنیتی حاضر در محل رفت و خود را تسلیم کرد تا بدین ترتیب بتواند از چنگ داعش بگریزد.

هنگامی که گروه تکفیری داعش شهر این نوجوان، یعنی منبج در شمال حلب سوریه را تصرف کرد، او مجبور به پیوستن به اردوگاه‌های آموزش نظامی این گروه تروریستی شد. پس از آن عناصر داعش، او را برای عملیات انتحاری مجهز کردند.

تصاویری که شبکه العراقیه پخش کرد، تصاویر این کودک را پس از آنکه خود را به نیروهای امنیتی عراقی تحویل داد، نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که داعش ماهانه، دویست تا سیصد کودک را به عضویت خود در می‌آورد.

گروه تروریستی داعش در اردوگاه‌های آموزشی خود نه تنها فنون جنگ و به کارگیری اسلحه بلکه چگونگی ساخت بمب و انجام عملیات انتحاری را به کودکان آموزش می‌دهد.

d77578e04395500442ff0ffd2e536b73.jpg

0ce3e0f0a20958f8c06a3dab4888e1e9.jpg

148cc4e3758b973a076a47c9a8ffbe24.jpg

8c2968055610cf99dc724cd277276f7c.jpg